2015. szeptember 12., szombat

Zsidó elit alakulatok az ókorban

És hangsúlyoznám ismét: az ókorban. Szóval semmi ejtőernyős alakulatok, meg szajeretek, ezekről kéretik a linkelt blogon tájékozódni, köszönöm. Mi továbbra sem mozdulunk el a bibliai idővonaltól, főleg, mivel itt is akad érdekesség, konkrétan Dávid és utódai királyi testőrsége és elit alakulata.


Kereteusok és Peleteusok
A megalakulásukról gyakorlatilag semmit sem tudunk, egyszer csak felbukkannak a leírásokban Dávid uralkodása idején. Az ókori targumok (vagyis a bibliai könyvek nem szó szerinti, elbeszélő jellegű fordításai, átiratai) annyit jegyeznek meg róluk, hogy ügyes parittyások voltak közöttük, de ezek nem egykorú feljegyzések, szóval ki tudja, mennyire igaz.
A neveket vizsgálva szerezhetjük róluk a legtöbb információt. Minden bizonnyal egy nemzetséget jelöl a "kereteus" elnevezés, akik a filiszteusokkal lehettek rokon nép vagy törzs. Egyes etimológusok a krétai származást vélik felfedezni a nevükben, ami újra csak ráerősít a filiszteus rokonságra, annyiban legalábbis, hogy tengeri népek voltak. 
A peleteus szó még közelebb áll a filiszteus/piliszteus kifejezéshez, a héberben gyakorlatilag egy betű a különbség. Őket is a kereteusokkal emlegetik együtt, s közösen alkották a királyi testőrséget a két legjelentősebb héber uralkodó, Dávid, és fia, Salamon körül.
Két apró adalék még. Dávid ugye, hatalomra kerülése előtt zsoldosvezér volt a filiszteusok között, könnyedén toborozhatott hát magának közöttük megbízható, jól kiképzett, hűséges századokat, akik aztán uralkodása idején, és a későbbiekben - akár generációkon átívelően - szolgálták utódait is. 
A másik lényeges dolog, hogy egyáltalán nem szokatlan ötlet idegen katonákból testőrséget képezni - később a római császárok is előszeretettel vették körül magukat germán testőrökkel, főleg, mivel a pretoriánus gárda nem volt éppen a hűség mintaképe, és minden palotaforradalomban benne volt a kezük.  

Na, de térjünk vissza Dávidhoz. Szegénynek hatalomra kerülése után szembe kellett néznie polgárháborúval, árulással, szakadárokkal, és persze külső ellenségekkel is. Hűséges kereteusai azonban mindvégig vele voltak. Amikor fia, Absolon gyakorlatilag puccsal átvette a hatalmat, kevesen maradtak hűségesek Dávidhoz: a kereteusokon és peleteusokon kívül csak 600 gáti (megint csak filiszteus!) férfi, akik még Saul idejében szerveződtek mellé. Ezzel a sereggel menekült el Jeruzsálemből. Később, miután legyőzte Absolont, és visszatért, a benjáminita imposztor, Seba szervezett lázadást a király hatalma ellen. Ekkor ismét a kereteusokat és peleteusokat vetették be, akik ostrom alá is vettek egy várost, ahol a lázadó húzta meg magát, úgy tűnik, az utász feladatokhoz is jól értettek. 
Még később, már Salamon idejében, Adónia akarta magához ragadni a hatalmat. A királyi testőrség ekkor is hű maradt Dávidhoz és az általa maga helyett választott utódhoz, őt támogatták, és a trónra is segítették.

Később, a királyság kettészakadásának idejében már nem olvasunk róluk, Roboám, a következő uralkodó idejében már csak kengyelfutóknak hívták a testőrséget, akik valószínűleg zsidó harcosok voltak, olyan gyors lábú, harcban bizonyított veteránok, akik gyalogosan is lépést tudtak tartani a királyi szekérrel - ezért láthattak el mindig testőri feladatot. Később a futárok szerepét is betöltötték, s a király üzeneteit továbbították.

Káriai Testőrség

Mintegy száz évvel későbbi a következő, ismét csak rejtélyes alakulat. Jójada főpap államcsínyénél kaptak szerepet, amikor megdöntötte Atália királynő uralmát, és trónra segítette annak unokáját, Joást (egyébként őrület, mennyi puccs volt az ókorban, ezek a zsidók nem nagyon bírtak ki 10-15 évnél többet ugyanazon uralkodó alatt). Ekkor a saját megbízható emberein felül "elhívta a káriai testőrséget" is, akik nyilván idegen zsoldossereg lehettek. Kária a mai Törökország délnyugati csücske, tengerpartja volt, tehát lakói, a károk - bár pontosat nem tudunk - megint csak lehettek tengeri népek, filiszteusok, vagy akár akhájok. Mindenesetre közismert zsoldossereg voltak, az egyiptomi fáraókat is támogatták, ha rendesen megfizették őket. Hogy Palesztinában mit kerestek, fizetségért mentek-e, vagy a kereteusokhoz hasonlóan, inkább személyes meggyőződésből, nem tudjuk. Talán Jójada egyfajta szellemi vezető volt a számukra, aki kivezette őket áttekinthetetlen politeizmusuk kusza gödréből, s vallásos hittel akarták szolgálni az új királyt. Romantikus gondolat, de cseppet sem lehetetlen. Az igazságot azonban homály fedi, ahogy az is, miért nincsenek többé említve Jójada halála után.

Testőrség az asztalon

És akkor, persze, mindezt nem hagyhatom ki én sem, muszáj a zsidó csapataimat filiszteus figurákkal erősítenem. Ők lesznek a parancsnoki szekció mindenkori testőrei, legyen akár kereteusok vagy káriaiak. A megjelenítésükhöz egy felesleges filiszteus HQ figurát használtam a Cutting Edge új bliszteréből, és annak testőrét, mert eltérő a páncélzata és a sisakja a tollsüveges seregem többi tagjától. A vezér lesz a testőrség parancsnoka, díszes ruhájával jól szimbolizálja majd előkelő állását. Melléjük két régi bőrvértes Newline Design figurát tettem erősítésnek, de zsidó pajzsokkal és kardhüvelyekkel feldobva (a Wargames Factory numidiai gyalogságának készletéből). A fegyverzetükön hiába gondolkodtam, a kardon és lándzsán kívül mást nem láttam indokoltnak - ezt a parittyás vonalat nem akartam erőltetni. Remélem így is kellően eklektikus lesz a megjelenésük, s természetesen a festésben is érzékeltem majd, hogy nem "normál" filiszteusok: fekete vagy szürke lesz a sisakjuk tollazata, más színű a szoknya és a szíjazat... Még a pajzsok teljesen aranyszínre festésén gondolkodom, Salamon ugyanis csináltatott 300 kerek pajzsot arannyal bevonva, amelyeket a Libanon-erdő háza nevű fegyvertárban tartott - gondolom díszelgési célból a testőrsége számára, másként minek? De ezt nem tudom, megvalósítsam-e. Dávid idejében nem voltak aranyból a kereteusok pajzsai, Roboám alatt pedig egyiptomi seregek ragadták el a pajzsokat, amelyeket aztán a király rézpajzsokkal helyettesített, azokat adta kengyelfutóinak. Úgyhogy később, a káriaiak idején is maximum ilyenek lehettek volna náluk. Emiatt az ilyesféle festési megoldás eléggé lekorlátozná korban a testőrségemet.
Mindenesetre elütnek majd kellőképpen a pajtásaiktól. Remélem legközelebb már base-elve és alapozva mutathatom meg őket, a teljes zsidó sereggel egyetemben...


1 megjegyzés: